Alle har ret til et liv uden vold

Vi har også plads til dig med mindre kæledyr

Hvordan vi anvender Cenaps

En del af vores personale er uddannet i dele af Cenaps-modellen. Cenaps-modellen er et modulopbygget system, som er udviklet af Terence T. Gorski. Modellen peger på, at afhængighed er et bio-psyko-socialt problem.

Cenaps-modellen består af syv moduler. Vores personale er uddannet i følgende to moduler: ”afhængighed, helbredelse og tilbagefald” samt ”problemløsende gruppe”

Er du indskrevet hos os, vil du derfor blive tilbudt at deltage i vores gruppeforløb, som har til formål, at bevidstgøre dig omkring de mekanismer og konsekvenser, der er i spil, når man er afhængig af rusmidler. Endvidere giver forløbet dig mulighed for, at arbejde med dine personlige problemstillinger i nogle trygge og kærlige rammer.

Vores gruppeforløb består af undervisning, gruppesamtaler og små skriftlige opgaver.