Krisecenter for voldsramte kvinder med misbrug* og/eller psykiatriske udfordringer

Alle har ret til et liv uden vold

Vi har også plads til dig med mindre kæledyr

Den narrative tilgang er væsentlig i vores socialfaglige arbejde

Krisecenter Sønderbrogade er for voldsramte kvinder med et eventuelt misbrug* og/eller psykiatriske udfordringer

Vi står altid klar med en udstrakt hånd, når du har behov for hjælp.

Krisecenter Sønderbrogade er en nonprofitorganisation, der ikke er bundet af politiske, religiøse eller økonomiske særinteresser. Krisecenter Sønderbrogade har ikke til formål at skabe formue, udover nødvendig konsolidering.
Vores vigtigste opgave er at skabe fysisk beskyttelse af kvinder, støtte, rådgive og vejlede voldsramte kvinder til et liv uden vold, indenfor rammerne af den sociale lovgivning.

 

 

*Du har truffet beslutning om, at dit misbrug skal ophøre helt eller for en periode, under dit ophold.

Er du udsat for vold? 

Kender du en der er udsat for vold?

Myndigheder og samarbejdspartnere