Alle har ret til et liv uden vold

Vi har også plads til dig med mindre kæledyr

Vores tilgang til misbrug. 

Hos os bliver du modtaget af en omsorgsfuld medarbejder, som lytter, støtter og vejleder dig til at træffe de bedste beslutninger for dit liv.

Lader du dig indskrive ved os, har du truffet en beslutning om, at dit misbrug skal ophøre helt, eller for den periode at du er indskrevet her.

Har du behov for substitutions medicin, etablerer vi gerne den nødvendige kontakt til enten din egen læge eller til misbrugscentret.

Er du i behandling med substitutionsmedicin, vil dette blive administreret og udleveret af personalet.

Vi støtter dig i din beslutning om at ville leve et liv uden vold, og da vi ved, at et aktivt stof- eller alkoholmisbrug kan være med til at fastholde dig i et voldeligt miljø, kommer du til at have hyppige samtaler med dine kontaktpersoner, hvor i sammen vil tale om dine håb og drømme for fremtiden, herunder også, om du drømmer om et liv uden misbrug.

Hvis vi sammen finder frem til, at du har behov for yderligere støtte i forhold til at nedbringe dit misbrug, hjælper vi dig gerne med at etablere et behandlingsforløb på et misbrugscenter.

Derudover støtter vi dig i at deltage i selvhjælpsgrupper for misbrugere, det kan for eksempel være AA eller NA, besøge clean væresteder eller hjælpe dig med at blive meldt ind i en clean idrætsforening, fordi vores erfaring viser os, at dine chancer for at leve et liv i et stoffrit miljø uden vold bliver større, hvis du er en del af betydningsfuldt fællesskab.

Vi afholder temaaftener omkring misbrug og psykiatri, hvor vi hovedsageligt vil beskæftige os med livshistorie fortælling og her er vores narrative tilgang en central del af vores tilgang. Målet med fortællingerne er at inspirere og motivere lytteren, til at forfølge sine egne håb og drømme.

i perioder vil du måske opleve uro og ubehag, som konsekvens af dit misbrug. Derfor tilbyder vi dig NADA, og YOGA , som alt sammen har en beroligende effekt.