Alle har ret til et liv uden vold

Vi har også plads til dig med mindre kæledyr

Grundlæggende principper hos os

Krisecenter Sønderbrogade`s mest betydningsfulde opgave er, at tilbyde kvinder udsat for vold i nære relationer et midlertidig ophold. Hver dag bestræber vi os på, at yde den bedste omsorg, støtte, rådgivning og vejledning for de kvinder som har valgt at tage ophold hos os. 

Hos os har du valgt at lade dig indskrive frivilligt. Det betyder, at du har din frihed til at handle og gøre, hvad du finder bedst for dig. Dog har vi en forventning om, at du aktivt indgår i samarbejdet om bryde ud af det voldelige forhold og etablere dig i fremtidige rammer uden vold.

Er du i arbejde, uddannelse eller anden form for aktivering, indgår vi selvfølgelig aftaler om, hvordan vi bedst muligt opnår at nå i mål med din opholdsplan, håb og drømme.


Vi prioriterer fællesskabet højt. Derfor er fællesspisning til både morgenmåltidet samt aftensmåltidet en fælles aktivitet.  

Vores mål med krisecentret er, at skabe et unikt tilbud for kvinder med/uden diagnose og/eller misbrug – hvilket er særligt kendetegnende for vores center.