Alle har ret til et liv uden vold

Vi har også plads til dig med mindre kæledyr

Om vores hus.

Krisecenter Sønderbrogades mest betydningsfulde opgave er, at tilbyde kvinder udsat for vold i nære relationer et midlertidig ophold, hvor vi hver dag tilstræber at yde det bedste tilbud med omsorg, støtte, rådgivning og vejledning.

Hos os har du valgt at lade dig indskrive frivilligt. Det betyder, at du har din frihed til at handle og gøre, hvad du finder bedst for dig. Dog har vi en forventning om, at du aktivt indgår i samarbejdet om bryde ud af det voldelige forhold og etablere dig i fremtidige rammer uden vold.

Er du i arbejde, uddannelse eller anden form for aktivering, indgår vi selvfølgelig aftaler om, hvordan vi bedst muligt opnår at nå i mål med din opholdsplan, håb og drømme.

Står en kvinde i en periode uden økonomiske midler, så har vi altid fødevarer til rådighed. 

Vi prioriterer fællesskabet højt. Derfor er fællesspisning til både morgenmåltidet samt aftensmåltidet en fælles aktivitet.  

Har du behov for lægehjælp og ikke mulighed for at komme til egen læge, kan du konsultere lægen vi samarbejder med.

For at skabe forudsætning for en tryg og forudsigelig hverdag for dig, har vi nogle forventninger vi støtter dig i at efterkomme:

  • At du prioriterer vores morgenmøder – medmindre du er i job, uddannelse eller anden aktivering.
  • At du overholder indgået aftaler – og orienterer personalet hvis dette ikke er muligt.
  • At du varetager alle opgaver med omsorg for dit kæledyr.

Vores mål med krisecentret er, at skabe et unikt tilbud for kvinder med/uden diagnose og/eller misbrug – hvilket er særligt kendetegnende for vores center.