Alle har ret til et liv uden vold

Vi har også plads til dig med mindre kæledyr

Personale.

På Krisecenter Sønderbrogade vil du møde uddannede og kvalificerede medarbejdere.

Hos os har vi ansat:

Socialpædagoger.

Socialrådgivere.

Social og sundhedsassistenter.

Medarbejdere under uddannelse.

Udover medarbejdernes grunduddannelser arbejder vi med:

Den narrative tilgang i teori og praksis.

kropsafspændende tilbud såsom:  yoga, mindfulness og åndedrætsarbejde samt afspændende sessioner.

Medarbejdernes vigtigste opgave er, at tilbyde en række ydelser gennem omsorg og tryghed, der vurderes ud fra hver enkelt kvindes behov:

Socialfaglig rådgivning.

Bearbejdning af volden og støtte til at komme ud af volden.

Støtte og hjælp til forberedelse til møder i retten, mm.

Motiverende samtaler omkring nedbringelse af rusmiddel indtag

Støtte til praktiske opgaver og kontakt til kommunen.

Anmeldelse af volden til politiet.

Juridisk rådgivning ved advokat.

Kontakt til sundhedsvæsnet for dokumentation af volden.

Koordinerende socialfaglig rådgivning efter udflytning.

Juridisk rådgivning “Råd til livet” fra Mary Fonden.

Hjælp til at kontakte relevante offentlige myndigheder.

Tilbud om bisidderfunktion ved møder på Krisecenter Sønderbrogade.

Eftersamtaler hos os, når du er flyttet herfra.