Alle har ret til et liv uden vold

Vi har også plads til dig med mindre kæledyr

Om Krisecenter Sønderbrogade

Krisecenter Sønderbrogade er en nonprofitorganisation, der ikke er bundet af politiske, religiøse eller økonomiske særinteresser. Krisecenter Sønderbrogade har ikke til formål at skabe formue, udover nødvendig konsolidering.

Vores vigtigste opgave er, at skabe fysisk beskyttelse af voldsramte kvinder samt støtte, rådgive og vejlede disse til et liv uden vold, indenfor rammerne af den sociale lovgivning.

Indskrivning af kvinder sker efter selvhenvendelses princippet jf. § 109 SL eller gennem relevant myndighed. 

Formålet med Krisecenter Sønderbrogade er:  
At vi rækker hånden frem, så den enkelte kvinde har muligheden for at indgå i betydningsfulde fællesskaber, der er i samklang med deres fortrukne ønske at leve livet på.

Vores vision er:
Lev livet - hele livet.

Vi har en mission om:
At møde hvert enkelt kvinde med omsorg, støtte og opmærksomhed gennem dets narrativer, hvorved de foretrukne fortællinger styrkes og fremadrettet skaber mod til at indgå i eksisterende og nye betydningsfulde fællesskaber.

Vores værdigrundlag er:
At bidrage til at hvert enkelt kvinde bliver deltager i eget liv, gennem et sprog, der gør deltagelse muligt. 

 

Krisecenter Sønderbrogade er medlem af Landsorganisationen for Sociale tilbud.

Krisecenter Sønderbrogade er medlem af Psykoterapeutforeningen for Psykoterapeuter.