Alle har ret til et liv uden vold

Vi har også plads til dig med mindre kæledyr

Hverdagen på vores krisecenter.

Du er indskrevet og hvad så? 

Dine kontaktpersoner samarbejder med dig omkring og ud fra din opholdsplan. Dit behov for sparring og møder vil ændre sig over tid, jo længere du kommer i dit forløb.
 
Din opholdsplan indeholder typisk hjælp til skilsmisse, alt vedr. børn samt hjælp til det praktiske, såsom E-Boks, finde bolig, formidle kontakt til samarbejdspartnere osv. Vi følger dig hele vejen.
 
Du bliver mødt af personale, der er interesseret i at lytte til dine ønsker og drømme for fremtiden – det er dem du skal komme videre på.
 
Sammen arbejder vi med den sorg og de tab volden evt. har medført. Vi ved, hvor betydningsfuldt det er, at få frygt, oplevelser og tanker italesat, bearbejdet og anerkendt. 
 
Du får arbejdet med din oplevelse af, hvad det er der sker, når man har været udsat for vold gennem længere tid samt evt. dine børns reaktioner og konsekvenser på den vold de har været vidne til eller selv har mærket.
 
Vi arbejder hele tiden på at fremhæve dine styrker og ressourcer, så dine positive fortællinger om dig selv bliver styrket. Det øger dit selvværd, selvtillid og identitet.

 

For at skabe forudsætning for en tryg og forudsigelig hverdag for dig, har vi nogle forventninger vi støtter dig i at efterkomme:

At du prioriterer vores morgenmøder – medmindre du er i job, uddannelse eller anden aktivering.
At du overholder indgået aftaler – og orienterer personalet hvis dette ikke er muligt.
At du varetager alle opgaver med omsorg for dit kæledyr.
Vores mål med krisecentret er, at skabe et unikt tilbud for kvinder med/uden diagnose og/eller misbrug – hvilket er særligt kendetegnende for vores center.

 

 

Jeg har et mindre kæledyr med.


Har du et kæledyr med forventer vi, at du selv tager ansvaret for dyret. Det vil sige, at du selv sørger for foder, lufter evt. hund i nærliggende områder samt sørger for ekstra rengøring, om nødvendigt. Vi ser helst ikke, at du forlader hund, kat og andre løsgående dyr alene hjemme – med mindre andet er aftalt med personalet.