Alle har ret til et liv uden vold

Vi har også plads til dig med mindre kæledyr

Hverdagen på vores krisecenter.

Du er indskrevet og hvad så? 
Dine kontaktpersoner samarbejder med dig omkring og ud fra din opholdsplan. Dit behov for sparring og møder vil ændre sig over tid, jo længere du kommer i dit forløb.
 
Din opholdsplan indeholder typisk hjælp til skilsmisse, alt vedr. børn samt hjælp til det praktiske, såsom E-Boks, finde bolig, formidle kontakt til samarbejdspartnere osv. Vi følger dig hele vejen.
 
Du bliver mødt af personale, der er interesseret i at lytte til dine ønsker og drømme for fremtiden – det er dem du skal komme videre på.
 
Sammen arbejder vi med den sorg og de tab volden evt. har medført. Vi ved, hvor betydningsfuldt det er, at få frygt, oplevelser og tanker italesat, bearbejdet og anerkendt. 
 
Du får arbejdet med din oplevelse af, hvad det er der sker, når man har været udsat for vold gennem længere tid samt evt. dine børns reaktioner og konsekvenser på den vold de har været vidne til eller selv har mærket.
 
Vi arbejder hele tiden på at fremhæve dine styrker og ressourcer, så dine positive fortællinger om dig selv bliver styrket. Det øger dit selvværd, selvtillid og identitet.
 
Hvis du føler dig stresset, har problemer med at sove, føler uro m.m. kan du få tilbudt øreakupunktur (NADA). Dette har en dokumenteret effekt. 

Da vi har en helhedsorienteret tilgang til vores indskrevne kvinder, kan du tilvælge et eller flere af vores kropsafspændende tilbud såsom:  yoga, mindfulness og åndedrætsarbejde samt afspændende sessioner.

En session har det helt overordnede formål at afspænde og berolige nervesystemet og er derfor utroligt velegnet til at sænke menneskers stress niveau, give dem bedre søvn og øge deres generelle velvære. Dette er af stor værdi i sig selv, men når vi vælger at inddrage denne kropsorienterede vinkel, skyldes det også, at den er med til at gøre den indskrevne kvinde mere modtagelig overfor vores øvrige socialfaglige og pædagogiske tiltag.

 

 

Jeg har et mindre kæledyr med.


Har du et kæledyr med forventer vi, at du selv tager ansvaret for dyret. Det vil sige, at du selv sørger for foder, lufter evt. hund i nærliggende områder samt sørger for ekstra rengøring, om nødvendigt. Vi ser helst ikke, at du forlader hund, kat og andre løsgående dyr alene hjemme – med mindre andet er aftalt med personalet.