Alle har ret til et liv uden vold

Vi har også plads til dig med mindre kæledyr

Myndigheder og samarbejdspartnere. 

LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Kommuner

Har du som myndighedsperson kontakt med en voldsudsat kvinde med eller uden børn, er du altid velkommen til at kontakte os for dialog om videre forløb eller om mulighed for indskrivning – kontakt oplysninger funder du under ”Find os”.

Når en kvinde indskrives på Krisecenter Sønderbrogade afsender vi, inden 3 dage, et orienteringsbrev om indskrivning til den aktuelle bopælskommune.

Vi arbejder hele tiden på at yde den bedst kvalificerede service og samarbejde med den enkelte kvindes bopælskommune.

Vi arbejder struktureret og systematisk med opgaverne omkring hver enkelt kvinde, med det formål at hendes ophold kun får den varighed, som er nødvendigt for at kunne etablere sig i nye rammer i et liv uden vold. 

Senest 3 dage efter udskrivning fremsender vi et orienteringsbrev til den betalende myndighed om, at kvinden er udskrevet.

Psykiatri

Krisecenter Sønderbrogade samarbejder med både egen læge, vagtlæge, lokalpsykiatrien, distriktspsykiatrien, PAM (Psykiatrisk akutmodtagelse), psykiatrisk afdeling og den mobile skadestue.

Misbrug

Krisecenter Sønderbrogade samarbejder med egen læge, vagtlæge, misbrugscentre og alkoholambulatorier.

Politi

Står du som betjent med en kvinde udsat for vold i nære relationer kan du, uanset tid og sted, kontakte Krisecenter Sønderbrogade – vi har døgnåben med fagprofessionelle personaler, som er klar til at rådgive og evt. anvise en plads – se kontakt oplysninger under ”Find os”.

Krisecenter Sønderbrogade er i aktuelle sager i tæt samarbejde med de respektive politikredse.

Sundhedsvæsnet

Har du som sundhedspersonale kontakt til en kvinde, som er voldsudsat kan du, uanset tid og sted, kontakte Krisecenter Sønderbrogade. Vi har døgnåben med fagprofessionelle personaler, som er klar til at rådgive og evt. anvise en plads – se kontakt oplysninger under ”Find os”.

Krisecenter Sønderbrogade er i aktuelle sager i tæt samarbejde med de respektive sundhedsfaglige instanser.

Psykolog

Krisecenter Sønderbrogade samarbejder med en psykolog målrettet kvinder.

Social tandlæge

Gadeplansmedarbejdere

Familieretshuset

Krisecenter Sønderbrogade står altid til rådighed ved forespørgsel vedrørende problemstillinger i aktuelle sager.

Personalet på Krisecenter Sønderbrogade støtter, vejleder og deltager, efter ønske fra kvinden, som bisidder ved møder.

Kontakt os

Telefon

7370 2504

E-mail

krisecenter@krisecenter-vejleaadal.dk

Adresse

Førstballevej 1 7183 Randbøldal