Alle har ret til et liv uden vold

Vi har også plads til dig med mindre kæledyr

Den narrative metode

Vi arbejder primært ud fra den narrative metode. Udtrykket ‘narrativ’ betyder fortælling. Det narrative perspektiv indebærer en forståelse af, at livet får mening gennem fortællinger, og at fortællinger med deres implicitte moral udgør et af livets grundvilkår.

 

Det voldsfaglige

Vores voldsfaglige arbejde dækker over viden om vold, dens mekanismer og konsekvenserne heraf.  

 

Helhedsorienteret tilgang

Med den helhedsorienterede tilgang mener vi, at der også skal være fokus på flere aspekter i kvindens liv, for at kvinden kan opnå en forandring, derfor har vi  særlig fokus på fysisk velvære, hvorfor kvinden kan tilvælge et eller flere af vores kropsafspændende tilbud såsom: yoga, herunder åndedrætsarbejde samt afspændende sessioner.

En afspændende session har det helt overordnede formål, at afspænde og berolige nervesystemet og er derfor utroligt velegnet til at sænke menneskers stress niveau, give dem bedre søvn og øge deres generelle velvære. Dette er af stor værdi i sig selv, men når vi vælger at inddrage denne kropsorienterede vinkel, skyldes det også, at den er med til at gøre den indskrevne kvinde mere modtagelig overfor vores øvrige socialfaglige og pædagogiske tiltag.

Hvis du føler dig stresset, har problemer med at sove, føler uro m.m. kan du også få tilbudt øreakupunktur (NADA). Dette har en dokumenteret effekt. 

CTI

Alle vores medarbejdere er uddannede i CTI metoden. 

CTI er en metode målrettet mennesker i en kritisk overgangsfase, heraf navnet ”Critical Time Intervention”. Formålet med CTI-metoden er at sikre en vellykket overgang til et nyt liv for kvinden, samt at styrke kvindens samlede livssituation og at understøtte hende i at blive mere selvhjulpen.

På sigt vil vi udbyde efterværn til udskrevne kvinder, ud fra CTI metoden.