Velkomstmappe

Velkommen på Krisecenter Sønderbrogade

Hvad kan du forvente vi kan hjælper dig med

Håndtering af personlige oplysninger samt videoovervågning

Indskrivning af mindre kæledyr

Kost og spisetider

Nyttige telefonnumre

Rengøring

Velkommen på Krisecenter Sønderbrogade 
 
Du er nu ankommet til et sted, hvor der er tryghed og du er i sikkerhed. Vores opgave i forhold til dig er at sikre, at du får den bedst mulige hjælp til at kunne komme videre i dit liv.

For at vores hus skal fungere bedst muligt for alle, er det nødvendigt vi hjælper hinanden i dagligdagen. Derfor skal du forvente at der er nogle opgaver, der påhviler jer kvinder. 

Vi mødes alle til morgenmøde mandag – fredag kl. 9. På morgenmødet planlægger vi dagens aktiviteter, møder og samtaler. Har du brug for hjælp, vil det bl.a. være i dette forum du kan spørge efter det.  

OBS: Morgenmødet er morgenmadsfrit. Morgenmad er fra ca. kl. 7.30-9.30. 

Følgende bliver planlagt ved morgenmødet:  

 • Hvordan har natten været og hvordan er humøret lige nu. 
 • Ud af huset forpligtigelser (arbejde, møder, daglige opgaver i huset osv.) 
 • Hvorledes hænger huset sammen i forhold til hvilket personale, der er på arbejde. 

Der skal være ro i huset kl.22.30 dvs. man derefter opholder sig på sit værelse. Fjernsyn i opholdsstuen skal være slukket.  

Dvs. at man ikke opholder sig på fællesarealer efter kl.22.30 

VIGTIG INFO OM HUSET 
På hvert værelse er ophængt brandinstruks samt serieforbundet brandalarmer. Af hensyn til brandsikkerheden er det ikke tilladt at have levende lys på værelserne. Desuden er det ikke tilladt at ryge på værelserne. Det er således kun tilladt at ryge udenfor.  

Der er trådløst netværk på krisecentret og koden vil blive udleveret ved din ankomst. Krisecenteret har en computer du kan låne, hvis du har brug for at gå på borger.dk eller andre offentlige systemer. Computeren må ikke anvendes til private, sociale medier m.m. og må ikke medbringes på værelset.  

Vi gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at dele billeder fra krisecenteret, herunder både af indskrevne kvinder samt personale, hverken med relationer eller op på de sociale medier.

Udtalelse om andre kvinder fra krisecentret må ikke finde sted udenfor adressen, hverken under opholdet eller efter man er fraflyttet. 

Dette af hensyn til alles sikkerhed og anonymitet.  

For din egen sikkerheds skyld, forventer vi at du altid giver besked, når du forlader krisecentret samt kommer tilbage. Dette for at vi ikke bliver unødigt bekymrede for din sikkerhed. Du skal være hjemme senest kl. 22.00, vi kan dog i særlige tilfælde aftale et andet tidspunkt. Har du en særaftale forventer vi, at du overholder vores aftale. Når du forlader huset, skal du aflevere dine nøgler til personalet. Der vil altid være et personale til at lukke dig ind. Hermed øger vi husets grundlæggende sikkerhed, da vi ved hvem der er ude og hjemme.  

For at du kan få mest mulig ud af dit ophold på Krisecenter Sønderbrogade, er det vigtigt at du opholder dig hos os i hverdagene, alene fordi det er i dagtimerne, det største arbejde omkring din sag bliver behandlet.  

Besøg: (I det enkelte tilfælde kan der aftales med personalet at besøget kan foregå i forsamlingshuset).  
Du kan have besøg til en kop kaffe/the, dog altid kun ifølge aftale med personalet.  

Under dit ophold på Krisecentret er det vigtigt, at: 

 • Der bliver luftet ud dagligt på værelset, på hasp ved de værelser der er mod Sønderbrogade. 
 • Fjerne affald fra værelse, badeværelser, køkken og andre steder skal med det samme bæres i containere udenfor. 
 • At der dagligt bliver fjernet service fra værelset.

 

Alkohol, euforiserende stoffer, medicin m.m.  

Det er ikke tilladt at indtage alkohol og/eller euforiserende stoffer m.m. under dit ophold på krisecentret. Der vil blive taget alkohol test og test for narko ved ændret adfærd, og som stikprøver. 

Vi vil gerne støtte og vejlede dig i at tage kontakt til misbrugscenter, egen læge, psykiatrien m.m. så dit ophold hos krisecenter Sønderbrogade bliver letter for dig i indskrivningsperioden.  

Medbragt medicin bliver opbevaret i et aflåst medicinrum og administreres af personalet. Medicin udlevering fra KL. 08.00 – 22.00. Du har pligt til og er ansvarlig for at sikre, at medicinen ikke er tilgængelig for andre kvinder, som har ophold på centret.  

Alt hvad du har medbragt og opbevarer på værelset, af værdigenstande m.m. er på eget ansvar. Husk at lås døren, når du forlader værelset. 

Her på krisecenteret er det vigtigt, at vi ikke har grænseoverskridende og racistisk adfærd, det tolereres ikke. Herunder slag, spyt, spark, grim snak og mobning, hverken mod andre kvinder, eller personalet samt gentagne konflikter kvinderne indbyrdes.  
Overskrides disse regler kan det medføre udskrivning.  

Hvis du forlader krisecentret uden at tømme værelset og medtage dine ejendele, opbevarer krisecentret tingene i 30 dage. Vigtige dokumenter og andre personlige værdigenstande indleveres til nærmeste hittegodskontor, hvorefter personlige ejendele destrueres.

Har du børn og vælger at vende tilbage til voldsudøveren, er Krisecentret forpligtet til at underrette hjemkommune om vores bekymring for børnene. 
Ved afrejse skal værelset afleveres rengjort og med sengetøjet/håndklæder lagt til vask.  
 
Bedste hilsner med ønsket om et godt ophold 
Conny Kessler 
og  
Karsten Andersen 

 
Hvad kan du forvente vi kan hjælper dig med 
 
Alle kvinder der lader sig indskrive på et krisecenter, kommer med hver deres fortælling, oplevelser, og problemstillinger. Derfor vil den hjælp, støtte og omsorg vi tilbyder altid være målrettet den enkelte kvinde. 

Et ordsprog siger: 
At behandle alle ens, kræver at hver enkelt behandles forskellig – for vi er jo ikke ens :)   

Hos os hjælper vi bl.a. med 

 • Socialfaglig rådgivning 
 • Anmeldelse af volden til politi 
 • Kontakt til skadestue / læge for dokumentation af volden 
 • Støtte og vejledning i forhold til dit evt. misbrug og eller psykiatriske udfordringer. 
 • Bearbejdning af volden og støtte til at komme ud af volden 
 • Støtte og hjælp til forberedelse til Familieretshuset og retten, mm. 
 • Støtte til praktiske opgaver og kontakt til kommunen 
 • Koordinerende socialfaglig rådgivning efter udflytning 
 • Juridisk rådgivning “Råd til livet” fra Mary Fonden 
 • Hjælp til at kontakte relevante offentlige myndigheder 
 • Tilbud om bisidderfunktion ved møder på Krisecenter Sønderbrogade og Familieretshuset 
 • Eftersamtaler hos os, når du er flyttet herfra 
 • Deltagelse ved samarbejdsmøder på Krisecenter Sønderbrogade. 
   

Håndtering af personlige oplysninger samt videoovervågning  
 
Hvorfor registrerer vi oplysninger? 
I forbindelse med dit ophold på krisecentret og det efterfølgende efterværn vil det ofte være nødvendigt at indhente /udveksle eller videregive relevante faktiske oplysninger om din situation til forskellige samarbejdspartnere. 

Dette vil sige, at mens du opholder dig hos os bruger vi de oplysninger du giver os til at støtte og rådgive dig. Vi indsamler oplysninger og opbevarer dem sikkert, så vi kan hjælpe dig bedst muligt. Det er kun medarbejdere på krisecentret, der har adgang til disse oplysninger. 
 
Alle der arbejder på krisecentret har tavshedspligt. 
 
Hvad registrerer vi? 
De oplysninger vi registrerer, består af grundinformation såsom CPR-nummer, navn og adresse. Vi skriver også korte noter fra samtaler og møder, således sikrer vi, at vi følger op på aftaler og nye begivenheder. 
 
Hvilke oplysninger deler vi? 
Mens du har ophold her på Krisecenteret får du tilbud om hjælp og støtte fra os til samarbejde med diverse offentlige instanser, i forhold til den situation du er i. Det kan dreje sig om en kommune, statsforvaltningen, læge og sygehus, udlændingemyndigheder eller andre institutioner. 
Du kan dele oplysninger med os, og du bestemmer hvem vi deler oplysningerne med.  For at vi kan dele oplysninger beder vi dig samtykke, og fortælle os, hvem vi må dele oplysninger med. Formålet med deling er udelukkende at støtte dig. 
 
Samtykket er frivilligt, og du kan til enhver tid ændre dit samtykke eller trække dit samtykke tilbage. 
 
Du har ret til at få en kopi af dit samtykke. 
 
Hvis du ikke ønsker at give noget samtykke, dvs. tillade at krisecenteret kan indhente og dele oplysninger, så samarbejder vi med dig på det foreliggende grundlag. 
 

 

Videoovervågning 
 
Vores krisecenter har videoovervågning ved alle ind- og udgange og på p-pladsen. Dette har vi for at sikre at vi alle kan være trygge i hverdagen på krisecentret.  
 
Begrundelsen for at videoovervåge er, at vi vil vide, hvem der henvender sig samt orientering om evt. uvedkommende færden omkring matriklen. Således sikre vi optimal sikkerhed og tryghed for dig og husets øvrige kvinder. 
 

Indskrivning af mindre kæledyr 
 
Du har valgt at indskrive dig med et mindre kæledyr på Krisecenter Sønderbrogade. For at dit ophold skal blive en succes både for dig, dit kæledyr og vi andre i huset er der følgende retningslinjer vi forventer du overholder: 
 

 • Du skal til enhver tid sikre dig, at dit kæledyr bliver passet og plejet 
 • Du skal selv lufte evt. hund og rengøre dagligt både indendørs eller ved et dyr i bur med hø/halm/kattegrus osv.  
 • Du anskaffer selv den kost dit kæledyr er vant til at få 
 • Du er forpligtigede til at erstatte evt. ødelæggelser dit kæledyr forvolder på centres ejendele og / eller øvrige kvinders ejendele 
 • Du lader ikke dit kæledyr forblive alene tilbage på centret uden forudgående aftaler 
 • Udviser dit kæledyr aggressiv adfærd overfor husets øvrige kvinder hjælper vi gerne med kontakt til et internat el.
 • Hvis du ikke ønsker denne løsning, vurderes det om du kan forblive på centret med dit kæledyr.  
 • Ved evt. efterladenskaber indenfor og ved ejendommens udearealer, er du forpligtigede til at samle dette op. Hvis du undlader dette, vurderes det om du kan forblive på centret med dit kæledyr.  
 • Du skal kunne fremvise gyldig forsikring på hund og kat.  
   
   
  OBS: Du kan ikke anskaffe dig et kæledyr under opholdet her på krisecenteret. 

 

Kost 
 
Her på krisecenter Sønderbrogade er der ansat personale ansat til at lave mad til alle. Maden serveres i vores café, og der vil være fællesspisning/buffet i spisestuen i tidsrummer: 
 
Morgenmad fra kl. ca. 7.30 til ca. 9.30. 
 
Frokost fra kl. ca. 12.00 til 13.00. 
 
Aftensmad fra kl. ca. 18.00 til 18.45.
 
  
Hvis du af en eller anden årsag er forhindret i at være til stede til måltiderne, stiller vi selvfølgelig mad fra til dig efter aftale. Og ellers er der et køleskab i caféen, der er tilgængelig hele døgnet med madvare. 

 

NYTTIGE TELEFONNUMRE
 
Krisecenter Sønderbrogade tlf: 73 70 25 09 
Sønderbrogade 40 
 7100 vejle   
 
Vagtlæge mellem kl. 16.00 – 08.00tlf: 70 11 07 07  
Vejle Sygehus, Beriderbakken 4, 7100 Vejle tlf: 76 36 20 00  
Kolding Sygehus, Sygehusvej 24, 6000 Kolding tlf: 76 36 20 00  
Sydøstjyllands Politi tlf: 96 14 14 48  
Alarm tlf: 112 
Anmeldelse af vold m.m. tlf: 114 
Brand tlf: 112  

Rengøring 
 
 Når du er indskrevet hos os, forventes det, at du deltager i rengøring af dit værelse min 1 gang om ugen. 

 •   Hver Onsdag i tidsrummet 9.30-10.15 er der rengøringsdag. Under Rengøringen følges denne plan.  

Oprydningsdelen for kvinderne består af: 

 • fjerne affald  
 • fjerne service 
 • Sortere og ordne tøj 
 • skifte sengetøj 
 • Lufte ud

Rengøringsdelen for kvinderne består af: 

 • Vaske overflader af. 
 • Støvsuge. 
 • Vaske gulv. 

Personalet vil være til rådighed under rengøringen, og er behjælpelige med at  
forberede rengøringsartikler, ligesom at de vil give vejledning og støtte.   
 
Er du ikke hjemme om onsdagen, aftaler du og din kontaktperson en ny rengøringsdag.