Alle har ret til et liv uden vold

Vi har også plads til dig med mindre kæledyr

Prostitutionsmiljøet.

Hvis du befinder dig i prostitutionsmiljøet, er du berettiget til et ophold her hos os.

Prostitutionsmiljøet er et hårdt, forrået og voldeligt miljø. Volden i prostitutions miljøet kan f.eks. bestå i, at du bliver udsat for grænseoverskridende seksuelle handlinger, eller som fysisk og psykisk vold fra kunder og bagmænd.  

 Har været udsat for seksuelle overgreb, sikrer vi os, at du får mulighed for at blive tilset, enten på Retsmedicinsk afdeling i Århus, eller på  Center for voldtægtsofre på Kolding sygehus.   

Hvis du vælger at lade dig indskrive her hos, vil du opleve sikkerhed, omsorg, samt støtte og vejledning.

Følelsen af skyld og skam følger ofte med når du befinder dig i prostitutionsmiljøet. Derfor har vi særligt fokus på netop dette tema, som bl.a. bliver inddraget i temadage samt i dine individuelle samtaler med dine kontaktpersoner. Ydermere sikrer vi, at du bliver tilbudt min. 10 gratis psykolog sessioner.

Vi afholder også livshistorie fortælling hvor kvinder, med en fortid i prostitutionsmiljøet, fortæller om deres vej ind og ud af miljøet. Fortællingerne er inspirerende og motiverende.

Vi hjælper dig gerne med oprette kontakten til "Liva" som er en organisation der beskæftiger sig med hjælpe kvinder ud af prostitution. 

Sammen med dine kontaktpersoner vil i finde frem til hvilken støtte og hjælp du har brug for, ligesom i sammen vil arbejde henimod, at dine håb og drømme for fremtiden bliver realiseret.